K O L P A L . I R
تعامل در اینستاگرام
هشت نکته مهمی که هر صاحب کسب و کاری در اینستاگرام لازم است آن‌ها را بداند

اینستاگرام امروزه به بستر بسیار مهم و حیاتی برای رونق کسب و کارهای مختلف تبدیل شده است به گونه‌ای که افراد می‌توانند تجارت خود را به کمک آن، که مبتنی بر تصویر است، گسترش دهند. اما موفقیت در آن نیازمند رعایت

آیا فالوور بخریم؟
آیا فالور اینستاگرام بخریم؟

آیا فالور بخریم یا نه؟ فالور چه ضرر هایی دارد؟ آیا فالور خریدنی فایده ای هم دارد؟ در ادامه قصد داریم به صورت کوتاه به این سوالات پاسخ بدهیم.